ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਬੋਰਡ

  • Melamine Board

    ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਬੋਰਡ

    ਆਰਓਸੀਪਲੈਕਸ ਮਲੇਮਾਈਨ ਬੋਰਡ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਰਨੀਚਰ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.